Slotmanifestatie Innvall-project

In opdracht van Fontys Hogeschool Venlo verzorgde Purpose de slotmanifestatie van het Innvall-project (Innovatie Value Added Logistics Limburg).
Hiervoor werd een deel van de bedrijfshal van Steel Logistics Europe in Maastricht ingericht als presentatieruimte.

Aanvullende gegevens